Loto dau duoi cam

Tng t dàn chm 1 cng vy cho.
Contents, hng dn cách ánh lô da vào tn sut lô tô min.
Bc nh loto min Bc theo agenda loto allier uôi (ít) câm.VD: Hai u 3 và 5 u câm thì ta có dàn.Ví d nh bn s thy lô u 5 ngày u tiên ra 2 con, ít hn s ln xut hin ca các u s còn li nh 0, 1,2,3,4,6,7,8.Su (9 s) có dàn là 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,.Con lô 33 thng hay v nht vào ngày th 2, th 3, th 7 và ch nht.
Lu vi cách chi lô theo tn sut lô tô min bc này thì ngi chi cn phi ghi chép li tt cc các cp theo dòng chy thi gian, c mi khi xut hin thì ánh s vào ô ó, ví d ngi chi.
Nuôi u 0 và ít 0: vn dng hiu qu phng pháp này thì bn cn theo dõi cht ch tt c các s xut hin gii c bit.
Uôi (ít) 4 câm thì ngày hôm sau thng có b s 64,.
Và nhng kin thc y nht s c cp nht ti ây cho anh em cùng tham kho.
Ngoài ra còn rt nhiu các loi dàn khác nhau.
v 29 thì nuôi con.Bt loto theo phng pháp bc nh u câm uôi câm.Khi chi dàn c bit thì ngi chi có th chi dàn theo ngày hoc theo tun.Dàn c bit 36 s Dàn 36 s cng là cách chi c khá ông ngi la chn bi có an toàn cao mà lãi cng tng i cao.Có mt vài du hiu khá n gin giúp các bn nhn bit và chn ra nhng con s chính xác cho mình khi có u hoc uôi lô câm xut hin trên bng kqxs.Phng pháp bc nh lô theo u câm ít câm s mang soiree nouvel an casino bordeaux n nhng con s d oán hay v nht sau mi ln u ít nào ó câm.U 5 câm thì ngày hôm sau thng có b s 54,.Lô v cp 05-50 thì hôm sau s n cp 26-62.Dàn c bit hàng ngày chi dàn c bit mt cách thành thc thì u tiên ngi chi cn thng kê c y 5 s ca tt c các gii c bit trong vòng ít nht na nm, còn nu mun hiu qu hn thì.Cách soi nh sau : Ta ly kt qu ca các gii xp lin nhau ca gii 3 hoc gii 4 và gii 5 (gii 5 s) xp theo hàng dc c hai v trí hình qu trám ngày hôm sau bch.Lô ra 45 thì các bn có th nuôi lô 09 ngày k tip.
Ví d : Ngày có uôi 7 câm, chúng ta s bt lô 77 ánh khung 3 ngày t 10/10 n 12/10.
Vy làm th nào có th ti u hóa phng pháp chi này, phù hp vi cách chi ca mi ngi là iu không phi ai cng bit.

Sitemap